ODS ÚVALY – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Show MenuHide Menu

Category Archives: 03 Vodohospodářství

Desatero – část třetí: VODOHOSPODÁŘSTVÍ

13.2.2014

 INVESTICE DO VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY 2007 až 2014:

Klikněte na obrázek; je to zajímavé:

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Investice VHS 2007-14 JPG

Svazek obcí Úvalsko (Úvaly, Horoušany, Jirny) navíc realizoval akci „čistá voda z káranských řadů“ za 52 milionů Kč. Celkově tedy byly realizovány vodohospodářská akce za 422 milionů Kč. V současné době je odkanalizováno přibližně 90% Úval, závadná pitná voda z jirenských vrtů byla nahrazena „skutečně pitnou vodou“ z káranských řadů.

V oblasti vodohospodářství tedy přetrvávají  problémy uvedené v tabulce, které bude potřeba řešit v dalších přibližně pěti letech.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Plán VHS investic PNG

V období 2007 – 2014 došlo k odkanalizování největší části města. Přesto ještě existují lokality, které na výstavbu kanalizace čekají a mají již vydané územní rozhodnutí. Bohužel, bez dotace nelze vodohospodářské investice realizovat. Podmínkou zažádání o dotaci je stavební povolení, jehož součástí je vypořádání majetkoprávních vztahů.

V oblasti vodohospodářství bude ODS prosazovat:

  1. Výstavbu vodovodního řadu „obchvat Jiren“.
  2. Odkanalizování zbylých oblastí města.
  3. Přípravu rozšíření kapacity pro čištění odpadních vod.

  

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

VHS systém  Úvalska  JPG