ODS ÚVALY – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Show MenuHide Menu

Category Archives: 06 Školství

Desatero – část šestá: ŠKOLSTVÍ

13.2.2014

INVESTICE DO ŠKOLSTVÍ 2007 až 2014 – prosíme, klikněte:

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Investice školství 2007-14 JPG

 I. ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ

Demografická studie zpracovaná v roce 2014 prokázala, že v období let 2018 až 2022 lze očekávat potřebu téměř 1000 míst v základní škole, a to pouze pro město Úvaly. Po roce 2023 se očekává stagnace až pokles potřeby (kliky-klik na graf !!)

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Demografie JPG

Základní škola v Úvalech ale zajišťuje širokou spádovou oblast „regionu Úvalsko“ a kvalifikovaný odhad skutečných potřeb je přibližně následující:

Obce „regionu Úvalsko“ navýší potřebu míst v základní škole přibližně o  1/3; v případě „nejhorší varianty bude tedy potřeba:          

  1. 1300 míst v ZŠ celkem (977 + 1/3 z 977)
  2. 44 kmenových tříd (počítáme-li 30 žáků/třída)
  3. a cca 15 odborných tříd.
  4. Adekvátně velké šatny.
  5. Tělocvičnu.
  6. Adekvátní stravovací komplex.

Oproti současnému stavu (29 kmenových tříd, 7 odborných tříd) bude tedy potřeba navýšení o 15 kmenových tříd a 8 odborných tříd. Tento požadavek lze realizovat ve dvou fázích:

1) Rozšíření kapacity současné školy rekonstrukcí budovy „C“, kdy vznikne 5 nových tříd a šatny. Již je vystaveno stavební povolení a dotace byla městu schválena.

2) Realizace „velké dostavby“, do jejíž přípravy již město investovalo téměř 10 milionů Kč; obsah dostavby se ale musí přehodnotit, aby se celá tato investice zlevnila a stala se tak snáze dosažitelnou.

Budeme jednat i s okolními obcemi, dosažitelnost finančních prostředků se totiž zvyšuje, pokud by spádové obce vytvořily „svazek obcí“.

Také v oblasti školství se již v roce 2014 město Úvaly zapojilo do programu „Integrované strategie pražské metropolitní oblasti“ (ITI); i v rámci této strategie chceme řešit problematiku nedostatku míst v základním školství celého regionu.

Návrh dostavby, který musí být revidován :

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Návrh dostavby JPG

II. KAPACITA MATEŘSKÝCH ŠKOL

Důvody současného nedostatku míst v mateřských školách jsou zejména dva: silné ročníky rodičů v produktivním věku a skutečnost, že se stavební boom devadesátých letech minulého století – a výstavba na „nových“ Slovanech, odehrály bez doprovodné výstavby sociální infrastruktury.

V období 2006 až 2014 se navýšil počet míst o 70, v příštím roce se navýší o dalších 50 (nová školka v cukrovaru) a součástí výstavby v oblasti Hostína jsou dvě mateřské školy, jedna v integraci s prvým stupněm základní školy.

III. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Po odchodu pobočky ZUŠ Čelákovice z Úval se v našem městě podařilo zajistit vznik pobočky ZUŠ Český Brod. Vzhledem k tomu, že se bude pavilon „C“ základní školy rekonstruovat, bude potřeba najít vhodné prostory pro hudební školu.

Udržení hudební školy v Úvalech považuje ODS za jednu ze svých priorit pro volební období 2014 – 2020.