ODS ÚVALY – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Show MenuHide Menu

Category Archives: 01 Proč volit Pravou volbu

Desatero – část prvá: Proč volit “PRAVOU VOLBU”

19.8.2014
Graf - příjmy města

Předkládáme návrh volebního programu Občanské demokratické strany v Úvalech pro komunální volby 2014. Tento program jsme nazvali „PRAVÁ VOLBA“.

V období 2006 až 2014, kdy byla ODS v čele města, se podařilo snížit „vnitřní zadluženost“ Úval, která na počátku tohoto období činila zhruba 1,5 miliardy Kč téměř o 700 milionů:

V maximální míře byly využity dotace z Evropských fondů. Ano, do Úval “nateklo téměř 700 milionů - tabulka ovšem nezahrnuje další investice v Úvalech, kdy město nebylo přímým investorem; jedná se například:

 

a) o rekonstrukci mostů na Jirenské ve výši cca 40 milionů Kč

 

b) o rekonstrukci drážního koridoru – v katastrálním území Úvaly dojde ke změnám vyčíslitelným částkou přibližně 1 miliarda Kč. Nutno dodat, že stavební řízení rekonstrukce vedl stavební úřad našeho města a městu se do projektu podařilo vklínit některé velmi důležité prvky.

 

Město Úvaly však stále ještě potřebuje téměř miliardu na to, aby se jeho infrastruktura vzpamatovala. Je to běh na velmi dlouhou trať, a pokud se vyskytuje osoba nebo sdružení, které hlásají brzkou nápravu, pak přinejmenším neví, o čem mluví.

Pro období 2014 až 2018 předkládáme ucelený volební program, zaměřený technickým i sociálním směrem. Soustředili jsme se na to, co je reálné a uskutečnitelné. Náš volební program klade důraz na rozvoj kultury, společenského života, turistiky a sportu.

Předkládáme voličům „desatero nosných témat“ pro volební období 2014 – 2018 a existuje i deset důvodů, proč dát hlas volebnímu programu PRAVÁ VOLBA:

1.     Má jasné cíle a priority, které již dlouhodobě deklaruje.

2.   Je komplexní, navazuje na výsledky studií a pasportizací.

3.   Dbá na urbanistický rozvoj našeho města.

4.   Je logický, respektuje možnosti a realitu.

5.    Není populistický.

6.   Klade důraz na bezpečnost ve městě.

7.    Umožňuje zapojování občanů do rozhodovacích procesů při řízení města a na kandidátce jsou jak „starousedlíci“, tak noví občané města.

8.   Je vyvážený ve smyslu rozvoje města a ochrany jeho přírodního bohatství.

9.   Je zaměřen na problematiku města jako celku, i na řešení problémů v jednotlivých lokalitách.

10.Významný důraz klade na rozvoj společenského života, kultury a sportu ve městě.

Jak ukazují i následující grafy a tabulka, v období, kdy stála ODS v čele města (2006 až 2014) se velmi výrazně zvýšily příjmy města a investiční výdaje, a to i přesto, že se město muselo potýkat se splácením úvěrů z minulých období. K výraznějšímu navýšení nákladů provozních nedošlo i přesto, že se musela rozšířit správní agenda – a že došlo k podstatnému navýšení služeb pro občany. Částky v grafech jsou uvedeny v milionech Kč.

 GRAF: PŘÍJMY MĚSTA

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Graf - příjmy města

GRAF: NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Graf - neinvestiční výdaje

GRAF: INVESTICE MĚSTA

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Graf - investiční výdaje

GRAF: DLUHOVÁ SLUŽBA

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Graf - dluhová služba

V období 2006 až 2014, tedy v čase, kdy stála ODS v čele města, se úvěry braly výhradně na vodohospodářské investice a školství; přehled se souvztažnostmi přináší následující tabulka:

 

A ještě jedna tabulka, v tomto případě velmi vypovídající o tom, co se vlast

ZÁVĚR K TÉTO KAPITOLE:

Ve volebním období 2014 až 2018 bude ODS prosazovat pokračování změn započatých v letech 2006 až 2014 a které směřují k tomu, aby se Úvaly definitivně staly:

1. Obstužným centrem mikroregionu Úvalsko.

2. Střediskem kulturního a společenského dění.

3. Vyhledávanou destinací pro sportovce a turisty.